Tomt utrymme

Säkerhet på sjön


Att köra båt med körkortsplotter

 • Kan ej jämföras med den som sitter i en bil – det finns inga vägar på sjön!
 • GPS-noggrannhet ca 10 meter – men kan ibland vara sämre
 • Att zooma in kraftigt kan locka oss att köra för nära grund och andra farligheter
 • Båten måste vara i rörelse för att en kurs ska visas
 • Sjökortsplotterns kursvisning – Kög – visar antennens rörelse
 • När man svänger kraftigt tar det en liten stund innan rätt kurs visas
 • Sjökortsplotterns fartvisning – Fög är i knop inte km/h. 25 knop är ca 50km/h
 • Om du är osäker på var du är – lägg dig still
 • Det är lätt gjort att blicken fastnar i sjökortsplottern – glöm inte titta ut


 
Sjövägmärken 
Lär dig de vanligaste genom att titta vid reglaget är den översiktskarta finns.


 

Vägval

 • Kör utanför 3-meterskurvan så mycket som möjligt
 • Håll goda marginaler till farligheter
 • När du svänger till vänster runt en ö där sikten är skymd – håll stort avstånd till land. Det kan komma en båt från det andra hållet!
 • Kör inte om det är dimma
 • Kör inte i mörker om du inte är van att göra det


 
Att sätta fast båten vid en ö

I båten, lägg i ankaret bakom båten så långt ut att linan får en sådan vinkel att ankaret fastnar i botten. 
På land: Ta linan ett helt varv runt ex. ett träd innan du gör en knop.


 

Sjövägsregler

 • Internationella sjövägsregler gäller alla
 • Håll hela tiden utkik efter andra båtar. Detta är kanske den viktigaste regeln
 • 25knop innebär ca. 12 m/sekund. På 20 sekunder har du kommit 240meter
 • Se upp med tunnelseende
 • Håll dig på höger sida i farleder och sund
 • När du kör motorbåt är du väjningsskyldig för:
 • Alla seglande båtar
 • Alla som du kommer ifatt
 • Alla motorbåtar som närmar sig från höger
 • Stora fartyg tex. Lastfartyg
 • När du är väjningsskyldig – Sväng undan tidigt, tydligt och passera bakom den båt du väjer för
 • Ett alternativ till att svänga undan är att minska farten eller lägga sig still


 
Säkerhetsutrustning

 • Säkerhetsbrytaren (Dödmansgrepp) – ha den alltid kopplad till dig när du kör
 • Flytvästen – ha den alltid på dig när båten är i rörelse
 • Brandsläckare – våra större båtar är utrustande med en brandsläckare


 
Nödsituationer

 • Ring 112 och begär sjöräddning
 • Meddela VÅG på 0722434300
 • Var beredd på att tala om var du är
 • Stanna vid båten så länge den flyter
 • Om du är på land, gör dig så synlig som möjligt
 • Om du ser någon annan i nöd måste du försöka hjälpa till


 
Miljö

 • Vågor, buller och avgaser kan störa andra, visa omtanke!
 • Båtens vågor rör sig snett framåt men också åt samma håll som du kör. Du måste sakta ner tidigt och mycket för att båtens vågor inte ska träffa en båt som ligger förtöjd.
 • Båten gör som störst vågor just innan den börjar plana – kör inte i denna fart i onödan
 • Lämna inga spår efter dig i naturen


 
Nykterhet

 • Gränsen för sjöfylleri 0,2 promille – samma som vid bilkörning
 • Den som kör en VÅG-båt får inte vara påverkad av droger, alkohol eller mediciner
 • Polis och kustbevakning kan göra stickprov på samma sätt som vid bilkörning

Tomt utrymme