Tomt utrymme

Allemansrätten

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten.

Kraven på hänsyn mot omgivningen är densamma som på land.


Inte störa – inte förstöra!


Visa gott sjömanskap.


Tomt utrymme