Miljö

Vi på VÅG har ett hållbarhetstänk och ser alltid till att klimatkompensera våra båtar

Tomt utrymme

Beskrivning...

Så tänker vi

Miljön är inte en förbrukningsvara utan en del av vårt liv, balansen mellan att kunna njuta av vår härmiljö men på samma sätt värna om den är viktigt.


Vi strävar konstant efter att anpassa, justera och driva vårt miljöavtryck i en positiv riktning.

Tomt utrymme

Beskrivning...

Tomt utrymme

Beskrivning...

Hållbarhet

Alla delar av verksamheten står under konstant bevakning för att på ett hållbart sätt hitta innovativa sätt att dela mera och kasta mindre.

Tomt utrymme

Beskrivning...